szkoła podstawowa
nr 1

im. Tadeusza Kościuszki
w Mierzęcicach

Strona Szkoły Dzienniczek Ucznia